Onze diensten

  • Hygiënische zorgen
  • Oncologische zorg:
    chemo afkoppelen, spoelen van poortkatheter
  • Wond- en stomazorg
  • Diabeteszorg
  • Inspuitingen
  • Palliatieve zorgen
  • Andere zorgen
Bel ons centraal nummer

Ons doel

Dankzij een multidisciplinaire samenwerking verzorgen wij u op een kwaliteitsvolle manier in uw vertrouwde omgeving. U kan ons altijd vrijblijvend contacteren voor meer info. Wij zorgen voor U.

Contacteer ons

Kostenregeling

Medische thuisverpleging wordt via het derdebetalersysteem vergoed, wat betekent dat u voor onze verzorging afrekent via uw mutualiteit. Bij welke mutualiteit u aangesloten bent is niet van belang. Dit betekent ook dat u van ons geen factuur ontvangt.